Our Teachers

Bhojraj Chadokar

Bhojraj Chadokar

Mukesh Verma

Mukesh Verma

Tejaswi Tiwari

Teacher

Tejaswi Tiwari

Teacher

Swastik Verma

Teacher

Swastik Verma

Teacher

Vikash Bodkhe

Teacher

Vikash Bodkhe

Teacher

Giriraj Chouhan

Assistant Teacher

Giriraj Chouhan

Assistant Teacher

Jitendra Kherle

Assistant Teacher

Jitendra Kherle

Assistant Teacher

Lalit Gupta

Assistant Teacher

Lalit Gupta

Assistant Teacher

Ravindra Jharbade

Assistant Teacher

Ravindra Jharbade

Assistant Teacher

Devendra Sarle

Assistant Teacher

Devendra Sarle

Assistant Teacher

Lata Puwar

Assistant Teacher

Lata Puwar

Assistant Teacher

Priyanka Dubey

Assistant Teacher

Priyanka Dubey

Assistant Teacher

Manisha Choudhary

Assistant Teacher

Manisha Choudhary

Assistant Teacher

Rudesh Jain

Teacher

Rudesh Jain

Teacher

Yuvraj Sahu

Teacher

Yuvraj Sahu

Teacher

Sweta Dhote

Teacher

Sweta Dhote

Teacher

Shyam Sahu

Teacher

Shyam Sahu

Teacher

Ritesh Choukikar

Teacher

Ritesh Choukikar

Teacher

Lokesh Dabde

Assistant Teacher

Lokesh Dabde

Assistant Teacher

Naresh Dhandare

Lab Attendant

Naresh Dhandare

Lab Attendant

Narendra Wagadre

Lab Attendant

Narendra Wagadre

Lab Attendant

Shraddha Mahale

Teacher

Shraddha Mahale

Teacher

Sobha Pal

Teacher

Sobha Pal

Teacher

Swati Thakur

Teacher

Swati Thakur

Teacher

Rosan Padole

Teacher

Rosan Padole

Teacher

Sanjivani Dhote

Assistant Teacher

Sanjivani Dhote

Assistant Teacher

Nirmala Rathore

Assistant Teacher

Nirmala Rathore

Assistant Teacher

Pramila Deshmukh

Teacher

Pramila Deshmukh

Teacher

Bhavana Mankar

Assistant Teacher

Bhavana Mankar

Assistant Teacher

Preeti Kurve

Assistant Teacher

Preeti Kurve

Assistant Teacher

Deepa Lokhande

Assistant Teacher

Deepa Lokhande

Assistant Teacher

Divya Kalbhor

Assistant Teacher

Divya Kalbhor

Assistant Teacher

Mohini Yadav

Assistant Teacher

Mohini Yadav

Assistant Teacher

Monika Wagadre

Dance Teacher

Monika Wagadre

Dance Teacher

Namrata Barde

Assistant Teacher

Namrata Barde

Assistant Teacher

Manisha Udaypure

Assistant Teacher

Manisha Udaypure

Assistant Teacher

Vasundhara Wagdre

Teacher

Vasundhara Wagdre

Teacher

Hemlata Jounjal

Assistant Teacher

Hemlata Jounjal

Assistant Teacher

Kalpana Kumbhare

Assistant Teacher

Kalpana Kumbhare

Assistant Teacher

Kaveri Jhagekar

Assistant Teacher

Kaveri Jhagekar

Assistant Teacher

Kiran Bala Potphode

Assistant Teacher

Kiran Bala Potphode

Assistant Teacher

Mamta Pawar

Assistant Teacher

Mamta Pawar

Assistant Teacher

Mamta Yadav

Assistant Teacher

Mamta Yadav

Assistant Teacher

Manisha Shukla

Assistant Teacher

Manisha Shukla

Assistant Teacher

Anamika Bhumarkar

Computer Teacher

Anamika Bhumarkar

Computer Teacher

Preeti Sarshode

Teacher

Preeti Sarshode

Teacher

Rajeprabha Verma

Teacher

Rajeprabha Verma

Teacher

Rakhi Sharma

Teacher

Rakhi Sharma

Teacher

Ratna Barde

Teacher

Ratna Barde

Teacher

Rina Deshmukh

Teacher

Rina Deshmukh

Teacher

Krishna Pandey

Accountant

Krishna Pandey

Accountant

Krishna Kalbhore

Clerk

Krishna Kalbhore

Clerk

Navneet Sarshode

Clerk

Navneet Sarshode

Clerk

Omprakash Rathor

Accountant

Omprakash Rathor

Accountant

Seema Karne

Receptionist

Seema Karne

Receptionist

C. S. Shikarwar

Librarian

C. S. Shikarwar

Librarian

Sachin Vaidya

Typist

Sachin Vaidya

Typist

Saket Parsai

Data Section

Saket Parsai

Data Section